O Skarzynie

Skarzyn jest uważany przez wielu badaczy historii za gniazdo rodu Skarzyńskich. Czyli miejsce skąd korzenie bierze wiele rodów Skarzyńskich rozsianych obecnie po całej Polsce i świecie.

Obecnie są to 2 wsie: Stary Skarżyn i Nowy Skarżyn. Historycznie były to 3 miejscowości: Skarzyn Stary (Skarzyno, Skarzyn Stara Wieś), Skarzyn Nowy, Skarzyn Abramy (Abramy)

Niegdyś w parafii Rosochate obecnie w Skarzynie jest kościół i parafia św. Maksymiliana Kolbe. Parafia należy do metropolii białostockiej, diecezji łomżyńskiej, dekanatu Zambrów.

Położenie w aktualnym podziale administracyjnym: województwo podlaskiepowiat zambrowski, gmina Zambrów 

Prawidłowa i poparta historycznymi źródłami nazwa miejscowości została zniekształcona w XX w. poprzez dodanie kropki nad literą "z" oraz zmianę kolejności tworzących ją wyrazów.

Niektórzy twierdzą że "ż" zamiast "z" w nazwisku Skarzyński (Skarżyński) zaczęło się pojawiać w czasach zaboru rosyjskiego i jest skutkiem konieczności używania w tamtych czasach języka rosyjskiego.

Zmiana nazwy miejscowości po wojnie na "zrusyfikowaną" formę Skarżyn miała być podobno celowym działaniem ówczesnych komunistycznych władz, które starały się wymazać szlachecką historię tego miejsca i zacne dokonania przedstawicieli rodu Skarzyńskich.

 

 

 

 

Script logo